Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Показники діяльності суду за 1 півріччя 2013року та 2013 рік

 

 

              Показники  діяльності  Срібнянського  районного  суду  Чернігівської  області

 

                                                                        За  2013 рік

№п/п

 

Кримі-

нальні

справи

Цивільні

справи

Адміністра-

тивні

справи

Справи

про

адміністративні

правопорушення

 

 

Матеріали

кримінального

судочинства

Матеріали

цивільного

судочинства

Матеріали адміністра

тивного

судочинства

 

 

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті  з попереднього періоду

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих

понад 1 рік

3

 

 

-

13

 

 

-

-

 

 

-

1

 

 

-

-

 

-

2

 

 

-

-

 

 

-

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

77

193

8

375

97

27

3

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

77

192

8

373 в т.ч .49

повернуто для належ-

ного оформлення

 

 

97

27

2

4.

Залишок справ і матеріалів,які не розглянуті на наступний період

в т.ч.залишок справ і матеріалів не розглянутих

 понад 1рік

3

 

-

14

 

-

-

 

-

3

 

-

-

 

-

-

 

-

1

 

-

 5.

Кількість скасованих судових рішень

-

-

-

-

-

1

-

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної

організації роботи суду

в т.ч.визнаних обгрунтованими

-

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

 7.

Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування

  

 

 

 

 

 

 

                     

                       

 

Показники діяльності Срібнянського районного суду Чернігівської облвсті За 1 півріччя 2013року

№п/п

 

Кримі-

нальні

справи

Цивільні

справи

Адміністра-

тивні

справи

Справи

про

адміністративні

правопорушення

 

 

Матеріали

кримінального

судочинства

Матеріали

цивільного

судочинства

Матеріали адміністра

тивного

судочинства

 

 

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті  з попереднього періоду

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих

понад 1 рік

3

 

 

-

13

 

-

-

 

-

1

 

-

-

 

-

2

 

-

-

 

-

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

39

97

4

180

48

12

2

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

33

94

4

174 в т.ч.17

повернуто для належ-

ного оформлення

 

 

48

14

2

4.

Залишок справ і матеріалів,які не розглянуті на наступний період

в т.ч.залишок справ і матеріалів не розглянутих

 понад 1рік

9

 

-

16

 

-

-

 

-

7

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

 5.

Кількість скасованих судових рішень

-

-

-

-

-

1

-

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної

організації роботи суду

в т.ч.визнаних обгрунтованими

-

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

 7.

Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування