Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

 

Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

 

 

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

наказ Державної судової адміністрації України

01.06.2013  №  73

  

Порядок

надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження)

текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень

 

1.  Загальні положення

 

         Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини 6 статті 74 Цивільного процесуального кодексу України та визначає порядок формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу суду учасникам судового процесу(кримінального провадження) текстів судових повісток в електронному вигляді шляхом відправкиSMS-повідомлень.

Вимоги до змісту судової повістки у вигляді SMS-повідомлення визначаються статтею 137 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

SMS-повідомлення – послуга обміну текстовими повідомленнями в телекомунікаційних мережах;

- номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження) – номер будь-якого з операторів мобільного зв’язку України, зазначений ним у заявці;

учасники судового процесу (кримінального провадження) (далі – Учасники) – особи, статус яких визначений відповідним процесуальним законодавством;

- відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до посадових обов’язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною кореспонденцією суду або інша особа, визначена наказом керівника апарату.

  

2. Порядок надсилання текстів судових повісток

 Текст судової повістки може бути надісланий судом Учаснику              SMS-повідомленням лише після подання ним до суду заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою             SMS-повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або щляхом роздруковування та заповнення Учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України.

У випадку зміни номеру мобільного телефона Учасника чи за наявності обставин, які перешкоджають (перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-повідомлення, Учасник повинен невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку здійснення судового виклику.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-повідомлення здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду (Додатки 1, 2).

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як документ по справі, після чого автоматично доставляється  у вигляді SMS-повідомлень на номер мобільного телефону Учасника.

Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону Учасника (дата та час доставки або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу.

Відповідальний працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.

 

 Начальник управління

з питань судового діловодства                                                  О. Слоніцький

  

Додаток №1
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді 
SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
01.06.2013 № 73


Структура SMS-повідомлення у справах цивільного судочинства

 

Текст SMS-повідомлення

Мінімальна кількість символів

Максимальнакількість символів

1

Назва суду

22

52

2

Адреса суду

20

64

3

Телефон суду

13

13

4

«викликає:»

9

9

5

Ім'я фізичної особи чинайменування юридичної особи,  якій адресується повістка

30

250

6

« як »

4

4

7

Процесуальний статус, особи яка викликається

6

22

8

« на »

4

4

9

Час та дата судового засідання

17

17

10

«зал »

4

4

11

Номер залу судового засідання

2

4

12

«справа »

7

7

13

Номер справи

11

16

14

«суддя »

6

6

15

Прізвище і ініціали судді

30

60

16

«Подати:»

0

8

17

Перелік доказів, які необхідно подати

0

250

18

«Наслідки неявки:»

16

16

19

Перелік статей процесуального кодексу

13

17

 

Загальна кількість символів

214

823

 

Кількість SMS – повідомлень

4

13

  

Додаток № 2
до Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді 
SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України
01.06.
2013  № 73


Структура SMS-повідомлення для справ у кримінальному провадженні

 

Текст SMS-повідомлення

Мінімальна кількість символів

Максимальнакількість символів

1

Назва суду

22

52

2

Адреса суду

20

64

3

Телефон суду

13

13

4

«викликає:»

9

9

5

Ім'я (найменування) особи, якій адресується повістка

30

250

6

« як »

4

4

7

Процесуальний статус, особи яка викликається

6

22

8

« на »

4

4

9

Час та дата судового засідання

17

17

10

«зал »

4

4

11

Номер залу судового засідання

2

4

12

«провадження »

12

12

13

Номер кримінального провадження

11

16

14

«суддя »

6

6

15

Прізвище і ініціали судді

30

60

16

«Подати:»

0

8

17

Перелік доказів, які необхідно подати

0

250

18

«Причини неприбуття: ст.138 КПК»

30

30

19

«Наслідки неприбуття: ст.323-327 КПК»

34

34

 

Загальна кількість символів

254

859

 

Кількість SMS – повідомлень

4

13