Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Про організацію проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади " стосовно суддів Срібнянського районного суду Чернігівської області

 

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

 ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

17300, смт. Срібне, вул. Леніна, 41-а                                                                                 тел. (04639) 2-15-98

Н А К А З

1 грудня 2014 року                                                                                          № 15

з основної діяльності

                                                                      Про організацію проведення перевірки відповідно

                                                                      до Закону України «Про очищення влади» стосовно суддів

                                                                     Срібнянського районного  суду Чернігівської області

         На виконання вимог Закону України «Про очищення влади», відповідно до статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, -

Н А К А З У Ю :

             1. Установити  дату  початку проведення  перевірки  достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», стосовно суддів Срібнянського районного  суду Чернігівської області  - 1 грудня 2014 року.

             2.  Визначити відповідальною за проведення перевірки заступника керівника апарату суду  Онищенко Л.В.

             3. Заступнику керівника апарату суду:

                  1) у день видання цього наказу  довести  його до відома суддів Срібнянського районного  суду Чернігівської області;

                  2) організувати, в десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, прийняття від суддів Срібнянського районного  суду Чернігівської області власноручно написаних заяв про застосування чи незастосування до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них (додатки 1 і 2 цього наказу);

                 3) 11 грудня 2014 року подати голові Срібнянського районного суду Чернігівської області інформацію щодо подання відповідних заяв суддями Срібнянського  суду Чернігівської області.

                4)  розмістити цей наказ на офіційному веб - сайті Срібнянського районного  суду Чернігівської області.

            4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

         Голова  суду                                                                          Н.А.Цигура

 

             Додаток 1

                                                до наказу з основної діяльності

                                                              голови Срібнянського районного суду

                               Чернігівської області

                                             від 1 грудня 2014 року № 15

 

                                                             Голові Срібнянського районного суду

                                                                                                                              Чернігівської області

                                                                                                                              Цигурі  Н. А.

         

                                                                                                                              Судді Срібнянського районного суду

                                                                                                                              Чернігівської області

                                                                                                                               ________________________

                                                                                                                               (прізвище, ім»я, по батькові)

 

З А Я В А

                                                                про проведення перевірки передбаченої Законом України

                                                                                                  «Про очищення влади»

    Я,______________________________________________________

                                        (прізвище, ім»я, по батькові)

Відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною  третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.                                                              

                       Надаю згоду на:

               проходження перевірки;

               оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог закону  України «Про очищення влади».

 

                Додаток: копія  декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і зобов»язання  фінансового  характеру  за  2013 рік.

 

 

«___»___________ 2014 рік                                                       ___________

                                                                                                           (підпис)

 

 

                                                                        ЗАЯВА  ПИШЕТЬСЯ  ВЛАСНОРУЧНО

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Додаток 2

                                                    до наказу з основної діяльності

голови Срібнянського районного суду

                                   Чернігівської області

                                                 від 1 грудня 2014 року № 15

 

                                                                   Голові Срібнянського районного суду

                                                                                                                                 Чернігівської області

                                                                                                                                 Цигурі  Н. А.

         

                                                                                                                               Судді Срібнянського районного суду

                                                                                                                               Чернігівської області

                                                           ________________________

                                                                                                                               (прізвище, ім»я, по батькові)

 

З А Я В А

                                                                     про проведення перевірки передбаченої Законом України

                                                                                                 «Про очищення влади»

    Я,______________________________________________________

                                        (прізвище, ім»я, по батькові)

Відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною ___________________________________

                                                                                                        ( третьою/ четвертою)

Статті 1 Закону, застосовуються щодо мене.

________________________________________________________________

                           (зазначається,  яка саме заборона застосовується)

 

                       Надаю згоду на:

               проходження перевірки;

               оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог закону  України «Про очищення влади».

 

                Додаток: копія  декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і зобов»язання  фінансового  характеру  за  2013 рік.

 

 

«___»___________ 2014 рік                                                       ___________

                                                                                                           (підпис)

 

 

ЗАЯВА  ПИШЕТЬСЯ  ВЛАСНОРУЧНО